Kara - We're With You (K-Pop)


Yeah Yeah Yeah Yeah
Yeah Yeah Yeah
Yeah Yeah Yeah Yeah
Yeah
Bounce Bounce
K A R A

Gin ha ru ga shi jak dwe do
Him gyo gyo un nu ri
To ban bok de do nol bo myo
Cham heng bok he jil got man ga ta
O ye
A pat don o je nun pyon he ji go
To cha ja ol ne i run nu nul ma cho
Nol bo myo hwan ha ge u su le
Yeah Yeah Yeah Yeah

Shake it Shake it Baby Shake it Shake it
Baby Shake It Shake it Boy to love
Baby Shake it Shake it Baby
Shake It Shake it Boy
To like We`re with You

U rin no rul mi do, nu ra man bo go
No pun ku mul hyang he, da lyo ga nun go ya,
Ham ke ra so jo wa, u ri nun
No ra so cham da heng i ya
U rin no rul mi do nu ra man bo go
Ot don o ryo um do
I gyo ne nun go ya
Jag un jo gak du ri mo yo so
U ril wan song shi kil go ya
We`re with You

Bounce Bounce
Bounce Bounce
1 2 3 Go!

Him dul don o je nun i jo bo ryo
To cha ja ol gi pu me nu nul
Mat cho, i je nun
Hwan ha ge u so bwa

Oh.. 1 2 3 Go!

Shake it Shake it Baby Shake it Shake it
Baby Shake It Shake it Boy to love
Baby Shake it Shake it Baby
Shake It Shake it Boy
To like We`re with You

U rin no rul mi do, nu ra man bo go
No pun ku mul hyang he, da lyo ga nun ko ya
Ham ke ra so jo wa, u ri nun
No ra so cham da heng i ya

U rin no rul mi do, nu ra man bo go
Ot don o ryo um do, i gyo ne nun ko ya
Jag un tam bang u ri, mo yo so..
U rin kok sung ni hal ko ya We`re with You

Bounce Bounce
K K A R A
Bounce Bounce
Everybody say!
Yeah Yeah Yeah Yeah
Yeah Yeah Yeah
Yeah Yeah Yeah Yeah
Yeah

U rin no rul mi do, nu ra man bo go
No pun ku mul hyang he, da lyo ga nun ko ya
Ham ke ra so jo wa, u ri nun
No ra so cham da heng i ya

U rin no rul mi do, nu ra man bo go
Ot don o ryo um do, i gyo ne nun ko ya
Jag un tam bang u ri, mo yo so..
U rin kok sung ni hal ko ya We`re with You